Maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2020 maksukatto on 683 euroa. Maksukatto on yhteinen palvelun käyttäjälle sekä hänen huollossaan olevalle alle 18-vuotiaalle lapselle/lapsille.

 

Maksukatto ei täyty sellaisista maksuista, jotka korvataan tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan. Myöskään toimeentulotukena myönnetyt asiakasmaksut eivät kerrytä maksukattoa.

 

Maksukattoon sisältyvät asiakasmaksulain 6 a §:n nojalla seuraavat maksut:

 • poliklinikkakäynti
 • päiväkirurgia
 • sarjahoito
 • lyhytaikainen laitoshoito
 • käyntimaksut ja vuosimaksu terveyskeskuslääkärin luona
 • yksilökohtainen fysioterapia
 • yö- ja päivähoito
 • kuntoutus
 • päivystysmaksu

 

Maksukaton ulkopuolelle jäävät muun muassa:

 • kotona annettava palvelu: kotipalvelu ja lyhytaikainen kotisairaanhoito sekä erikoissairaanhoidon järjestämä hoito potilaan kotona
 • vaikeavammaisten asumispalvelut
 • vaikeavammaisten kuljetuspalvelut
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksut
 • suun ja hampaiden tutkimus ja hoito terveyskeskuksessa
 • suun ja leukojen erikoissairaanhoito terveyskeskuksessa
 • sairaankuljetus
 • pitkäaikainen laitoshoito
 • työterveyshuollon maksut
 • perhehoito
 • lastensuojelun maksut
 • maksut lääkärintodistuksesta
 • muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu
 • käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä palveluista perittävä maksu
 • erikoismaksuluokan maksut, myös hoitomaksut
 • viivästyskorko
 • perintäkulut

 

Asiakasmaksukortti

Maksujen seuranta ja kertyneiden maksujen määrän selvittäminen on palvelun käyttäjän vastuulla. Maksujen kertymistä seurataan asiakasmaksukortilla, joita saa poliklinikoilta ja sairaalaosastolta. Kun maksukatto täyttyy, palvelun käyttäjälle annetaan vapaakortti, jonka perusteella avohoitokäynnit, kuntoutus- ja alle 18-vuotiaiden hoitopäivät ovat maksuttomia. Lyhtyaikaisesta laitoshoidosta peritään 22,50 €/vrk. Vapaakorttia myönnettäessä pyydetään asiakkaalta selvitys siitä, että vapaakorttiin oikeuttavia asiakasmaksuja ei ole peritty muulta taholta. Tämän vuoksi palvelun käyttäjän on esitettävä kuitit suoritetuista maksuista vapaakortin myöntäjälle. Hyvinvointikeskuksessa vapaakortin myöntää potilastoimisto.

Kauhavan hyvinvointikeskuksen potilastoimisto on avoinna arkisin klo 7.00–16.00 osoitteessa Kauppatie 127 A, 62200 Kauhava.

p.  06 2412 4552

 

Sosiaali- ja terveysministeriön terveydenhuollon maksukatto.

 

2.1.2020