Kauhavan alueelle sairaanhoitajakoulutusta!

SeAMK ilmoitti aloittavansa verkkopainotteiset opetusryhmät sosionomikoulutuksessa sekä Kauhavan ja Kurikan alueille suunnatussa sairaanhoitajakoulutuksessa.

Seinäjoen ammattikorkeakouluun on ensimmäistä kertaa mahdollisuus hakea verkkopainotteiseen opetusryhmään sosionomikoulutuksen sekä sairaanhoitajakoulutuksen monimuotototeutuksissa, tämä onnistuu kevään 2022 yhteishaun kautta.

Verkkopainotteisuudesta huolimatta opinnot sisältävät myös lähiopetusta ja harjoittelua. Se on aikataulullisesti joustavampaa, mutta ei ole ainoastaan itsenäistä opiskelua. Verkko-opinnot vaativat myös itseohjautuvuutta ja kykyä aikatauluttaa ja yhteensovittaa opinnot muuhun arkeen.

 

Sairaanhoitajakoulutusta Kauhavan ja Kurikan alueille

Sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen verkkopainotteinen monimuotototeutus on suunnattu Kauhavan ja Kurikan alueille.

Verkkopainotteisiin sairaanhoitajaopintoihin kuuluu mm. aikataulutettua lähiopetusta, jota on enimmillään 8 pv / kk. Osa lähiopetuksesta toteutuu Kauhavalla tai Kurikassa sekä työpajojen ja simulaatioiden osalta Seinäjoen ammattikorkeakoulun Kampuksella moderneissa harjoitus- ja simulaatioluokissa asiantuntijaopettajien ohjauksessa.

 

Sosionomikoulutus kampuksella ja verkossa

Sosionomi (AMK) -koulutuksen verkkopainotteiseen monimuotototeutukseen sisältyy lähiopetusta SeAMK Kampuksella Seinäjoella ja aikataulutettua verkko-opiskelua sekä pienryhmätyöskentelyä verkossa. Opintoihin sisältyy myös työelämälähtöisiä projekteja ja toimeksiantoja sekä useamman viikon mittaisia harjoitteluja. Opiskelija voi hyödyntää lisäksi sosionomikoulutuksen kaikkea opintotarjontaa, jolloin opetus ei kaikilta osin toteudu verkossa. Sosionomiopintojen lukuvuosi rakentuu jaksoista, ja lähiopetuspäivät sijoittuvat jaksojen alkuun ja loppuun noin 7-8 viikon välein.

 

Koulutuksiin haku tapahtuu kevään toisessa yhteishaussa

Sosionomikoulutuksen sekä sairaanhoitajakoulutuksen verkkopainotteisiin monimuotototeutuksiin haetaan korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa 16.–30. maaliskuuta. Haku tapahtuu Opintopolku-palvelussa. Opinnot alkavat syksyllä 2022.

 

Koulutuksiin voi tutustua tarkemmin SeAMKin verkkosivuilla:

https://www.seamk.fi/…/sosionomi-amk-verkkopainotteinen…/

https://www.seamk.fi/…/sairaanhoitaja-amk…/

 

Jaa

Lue myös

Hyvinvointialue aloittaa vuodenvaihteessa – Kuntayhtymä Kaksineuvoisen verkkosivut poistuvat keväällä

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Vuodenvaihteessa avataan myös uusi hyvinvointialueen yhteinen verkkosivusto osoitteessa www.hyvaep.fi. Jatkossa kaikki Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita koskevat tiedot löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen verkkosivut tulevat poistumaan kevään 2023 aikana.

Lue lisää

Hyvinvointialueen tiedotuslehti jaetaan joka kotiin viikolla 46

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on tuottanut alueensa asukkaille suunnatun HYVÄEP-tiedotuslehden. Lehti jaetaan jokaiseen eteläpohjalaiseen kotitalouteen viikolla 46. Kyseessä on julkinen tiedote, joten lehti tulee perille, vaikka postilaatikossa tai -luukussa olisi mainoskieltotarra. 24-sivuinen, aikakauslehtityyppinen tiedotuslehti esittelee hyvinvointialueen palveluita

Lue lisää