Alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin suositukset

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Nyrkin tiedote 24.1.2022

 

Etelä-Pohjanmaalla yli 2200 tartuntaa viime viikon aikana – Nyrkin suositukset jatkuvat ennallaan

 

Etelä-Pohjanmaan koronaluvut jatkuvat noususuunnassa. Omikron-virusvariantti leviää väestössä laajalti.

PCR-testillä varmistettuja tartuntoja tulee ilmi kaikenikäisillä, eniten 10–29-vuotiaiden ikäryhmässä. Viime viikon aikana maakunnassa todettiin yli 2200 uutta tartuntaa.

Kotitestien myötä tartunnan saaneiden tarkkaa määrää ei enää ole mahdollista seurata, myös tartunnanlähteet jäävät suurelta osin epäselviksi.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin menneellä viikolla 2207 koronatartuntaa, joista noin 900 viime viikonlopun aikana. Edellisellä viikolla tartuntoja todettiin 1486. Tartuntojen kokonaismäärä on nyt 9144. Yksin tammikuun aikana tartuntoja on todettu 5103.

Selvitetyistä tartunnoista suurin osa tuli perhepiiristä. Joukkoaltistumisia on tapahtunut viime viikollakin lukuisia: niin päiväkotiryhmissä, koululuokissa kuin työpaikoillakin.

Ilmaantuvuusluvut alueellamme jatkavat nousuaan: 14 vuorokauden ilmaantuvuus on nyt 1913 / 100 000 asukasta, 7 vuorokauden ilmaantuvuus 1140 / 100 000 asukasta.

Positiivisten koronatestien osuus on noussut edelleen. Viime viikolla 39 % otetuista näytteistä osoittautui positiivisiksi.

Erikoissairaanhoidossa on tällä hetkellä 21 koronapotilasta. Terveyskeskusten vuodeosastoilla on 17 koronapotilasta.

Koko Etelä-Pohjanmaan rokotuskattavuus yli 12-vuotiaiden osalta: 85,9 % on saanut 1. rokotuksen ja 82,8 % myös 2. rokotuksen. 3. rokotusannoksen on saanut 42,7 % alueen yli 12-vuotiaista.

Koko Suomessa yli 12-vuotiaista 86,5 % on saanut 1. rokotuksen ja 83,2 % myös 2. rokotuksen. 3. rokotusannoksen on saanut 45,7 % yli 12-vuotiaista.

16 kuntaa Etelä-Pohjanmaan 18 kunnasta on ylittänyt 80 % rokotuskattavuuden rajan 2. annosten osalta. Yli 12-vuotiaiden 3. annosten osalta kuntien prosenttiluvut vaihtelevat 33,0 % ja 54,5 %:n välillä.

Viime viikolla otettiin yhteensä 5519 covid-19-näytettä. Viive näytteenotosta tuloksen valmistumiseen on hieman pienentynyt ja on nyt keskimäärin 27,8 tuntia.

Koronatilannetta ja alueen rokotustilannetta voi seurata sairaanhoitopiirin koronasivustolla www.epshp.fi/korona

 

Aluehallintoviraston määräykset:

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä sekä kaikki ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä.

Määräys on voimassa ajalla 17.1.2022 – 7.2.2022.

Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla seuraavat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan:

 • 1 kohdassa tarkoitetut joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat
 • 2 kohdassa tarkoitetut yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;
 • 3 kohdassa tarkoitetut tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;
 • Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien henkilöiden ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palve-lujen toteuttamiseen.

Määräys on voimassa ajalla 17.1.2022 – 30.1.2022.

Aluehallintovirasto määrää asiakas- ja yleisötiloista vastaavat toimijat järjestämään tilojen käyttö siten, että asiakkaiden, toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Määräys on voimassa ajalla 7.1. – 31.1.2022.

 

Nyrkin suositukset

 1. Yksityistilaisuudet

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi yksityistilaisuuksia suositellaan siirtämään myöhempään ajankohtaan. Mikäli tämä ei ole mahdollista (esimerkiksi hautajaisten kohdalla), tulee tilaisuus järjestää mahdollisimman pienimuotoisesti terveysturvallisista käytäntöjä noudattaen: hyvästä

käsihygieniasta, kasvomaskien käytöstä ja turvaetäisyyksistä huolehtimalla. Yksityistilaisuuksiin tulee osallistua vain täysin oireettomana. Tilaisuuksiin osallistumisen tarpeellisuudessa kannattaa käyttää tarkkaa harkintaa.

Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista on hyvä porrastaa. Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista on hyvä pitää vieraskirjaa.

 1. Harrastus- ja kilpailutoiminnassa noudatettavat ohjeet

Tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi kaikkea aikuisten ryhmäliikuntaa, ottelu- ja kilpailutoimintaa sekä muuta ryhmäharrastustoimintaa suositellaan tauotettavaksi 31.1.2022 saakka. Mahdollisuuksien mukaan toimintaa (esimerkiksi kansalaisopistojen ryhmiä) voidaan toteuttaa etäyhteyksien kautta.

Myös lasten ja nuorten ryhmä- ja kerhomuotoista harrastustoimintaa suositellaan tauotettavaksi 31.1.2022 saakka.

 1. Etätyösuositus

Nyrkin etätyösuositus on voimassa alueella 13.2.2022 saakka.

Työnantajia suositellaan hyödyntämään työpaikoilla ns. hybridimallia, eli sitä että osa työstä tehtäisiin mahdollisuuksien mukaan etänä vuorotellen ja porrastaen. Työnantaja vastaa työpaikalla koronaturvallisuuden toteutumisesta ja työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä.

 1. Vierailut ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

Erikoissairaanhoidossa vierailuja rajoitetaan siten, että vierailut on sallittu ainoastaan erityistilanteissa, kuten vakavasti sairaiden tai saattohoitoa saavien potilaiden luona.

 1. Suositukset kouluun ja oppilaitoksiin

Kouluissa ja oppilaitoksissa suositellaan jatkettavaksi terveysturvallisia käytänteitä, kuten hyvästä käsihygieniasta ja ilmanvaihdosta huolehtimista sekä maskien käyttöä Nyrkin suosituksen mukaisesti. Opetusryhmien sekoittumista tulee välttää. Vähäisissäkin oireissa tulee jäädä kotiin.

 1. Matkustus

Kaikkea matkustamista sekä kotimaassa että ulkomaille on syytä välttää.

 1. Maskisuositus

Laajaa maskin käyttöä suositellaan kaikille 5. luokkalaisille ja sitä vanhemmille:

 • Aina joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit.
 • Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa, mukaan lukien koulut ja oppilaitokset.
 • Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä.
 • Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi julkisissa sisätiloissa, kuten kaupoissa, kirjastoissa ja teattereissa sekä julkisissa tiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toistaiseksi voimassa yleinen maskisuositus kaikissa tiloissa sekä vierailtaesssa että työskennellessä.

 

Koronanyrkin kokouksen osallistujat 24.1.2022

Tero Järvinen, sairaanhoitopiirin johtaja, EPSHP, puheenjohtaja

Elina Kärnä, infektioylilääkäri, EPSHP

Raimo Jokisalo, osastonylilääkäri, EPSHP

Tiina Perä, johtava ylilääkäri, Seinäjoki

Marjo Ala-Salmi, johtava lääkäri, Kuusiolinna

Heidi Ojala, johtava ylilääkäri, Kaksineuvoinen

Minna Timonen, johtava ylilääkäri, JIK

Kirsti Kähärä, terveyspalvelujohtaja, LLKY

Jaakko Anttila, peruspalvelujohtaja, Järvi-Pohjanmaa

Eeva Mäkinen, aluehallintoylilääkäri, AVI

Markus Heinänen, lakimies, AVI

Tuula Hannila-Handelberg, THL

Tomi Kohtanen, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

Mika Kamunen, sivistysjohtaja, Lapuan kaupunki

Heikki Risikko, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät

Anna Lindholm, viestintäpäällikkö, EPSHP, kokouksen sihteeri

 

Seuraava alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin kokous järjestetään maanantaina 31.1.2022 klo 12.30

Jaa

Lue myös

Hyvinvointialue aloittaa vuodenvaihteessa – Kuntayhtymä Kaksineuvoisen verkkosivut poistuvat keväällä

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Vuodenvaihteessa avataan myös uusi hyvinvointialueen yhteinen verkkosivusto osoitteessa www.hyvaep.fi. Jatkossa kaikki Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita koskevat tiedot löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen verkkosivut tulevat poistumaan kevään 2023 aikana.

Lue lisää

Hyvinvointialueen tiedotuslehti jaetaan joka kotiin viikolla 46

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on tuottanut alueensa asukkaille suunnatun HYVÄEP-tiedotuslehden. Lehti jaetaan jokaiseen eteläpohjalaiseen kotitalouteen viikolla 46. Kyseessä on julkinen tiedote, joten lehti tulee perille, vaikka postilaatikossa tai -luukussa olisi mainoskieltotarra. 24-sivuinen, aikakauslehtityyppinen tiedotuslehti esittelee hyvinvointialueen palveluita

Lue lisää