Alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin suositukset

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri:

Nyrkin kokous 10.1.2022

 

Tammikuun koronaluvut ennennäkemättömän korkeita – Nyrkki suosittelee kaiken ryhmäharrastustoiminnan tauottamista

Etelä-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku on ennätyskorkealla. Yksin viime viikon aikana todettiin hurjat 1205 koronatartuntaa.

Nyrkki vetoaa alueen väestöön, jotta kaikenlaisia kokoontumisia vältettäisiin. Yksityistilaisuudet kannattaa nyt siirtää myöhempään ajankohtaan.

Lasten, nuorten ja aikuisten ryhmäharrastustoimintaa suositellaan tauotettavaksi tammikuun loppuun saakka.

Ulkotilaisuuksia järjestettäessä tulee varmistaa terveysturvallisuus ja pitäytyä enintään 20 hengen osallistujamäärässä.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin menneellä viikolla ennätyksiä rikkovat 1205 koronatartuntaa. Tartuntojen kokonaismäärä on nyt 5287. Näin ollen yli viidesosa koko pandemia-ajan tartunnoista on todettu vuoden 2022 ensimmäisellä viikolla. Edellisellä viikolla tartuntoja todettiin 710.

Tartuntoja on tullut monista eri lähteistä: perhepiiristä, yksityistilaisuuksista sekä kotimaan ja ulkomaan matkailun seurauksena. Epäselväksi jääneiden osuus on nousussa ollen nyt 24 %. Tartuntoja on tällä hetkellä ylivoimaisesti eniten 20–29-vuotiaiden ikäluokassa.

Ilmaantuvuusluvut alueellamme ovat lähes kaksinkertaistuneet viime viikosta: 14 vuorokauden ilmaantuvuus on nyt 992 / 100 000 asukasta, 7 vuorokauden ilmaantuvuus 624 / 100 000 asukasta.

Positiivisten koronatestien osuus on noussut edelleen. Viime viikolla jo neljäsosa (25 %)  otetuista näytteistä osoittautui positiivisiksi. Tartunnan saaneista enää 27 % oli karanteenissa tartunnan tullessa ilmi. Tämä kertoo siitä, että tartunnanjäljitystä on ollut pakko kohdentaa aiempaa enemmän ja suunnata jäljitystyötä nimenomaan pitkäkestoisiin altistumisiin sekä sote-yksiköiden altistumisiin.

Erikoissairaanhoidossa on tällä hetkellä 9 koronapotilasta. Terveyskeskusten vuodeosastoilla on 18 koronapotilasta.

Koko Etelä-Pohjanmaan rokotuskattavuus yli 12-vuotiaiden osalta: 85,5 % on saanut 1. rokotuksen ja 81,9 % myös 2. rokotuksen. 3. rokotusannoksen on saanut 30,2 % alueen yli 12-vuotiaista.

Koko Suomessa yli 12-vuotiaista 88,0 % on saanut 1. rokotuksen ja 84,1 % myös 2. rokotuksen. 3. rokotusannoksen on saanut 29,6 % yli 12-vuotiaista. 1. ja 2. annosten osalta Etelä-Pohjanmaa on edelleen muuta maata jäljessä, rokotukset etenevät hitaasti. Sen sijaan 3. annosten osalta maakunnassa on rokotuksia otettu hieman maan keskiarvoa enemmän, ja rokotustapahtumat ovat olleet varsin suosittuja. Tällä hetkellä 15 kuntaa Etelä-Pohjanmaan 18 kunnasta on ylittänyt 80 % rokotuskattavuuden rajan 2. annosten osalta.

Viime viikolla otettiin yhteensä 5405 covid-19-näytettä. Viive näytteenotosta tuloksen valmistumiseen on noussut testien runsaan määrän vuoksi ja on nyt keskimäärin 34,1 tuntia.

Seuraava alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin kokous järjestetään maanantaina 17.1.2022 klo 12.30.

Aluehallintoviraston määräykset:

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä.

Määräys on voimassa ajalla 26.12.2021–23.1.2022.

Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti 30.12.2021–20.1.2022 koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille.

Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella toimijoita järjestämään yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Nyrkki on jo aiemmin esittänyt aluehallintovirastolle, että se kiristäisi voimassa olevan määräyksensä henkilömäärää siten, että yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin voisi osallistua enintään 10 henkilöä.

Niinikään Nyrkki on esittänyt rajoituksen kiristämistä suuren riskin tiloja koskien koko Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle tartuntatautilain 58 g §:n mukaisesti.

Näiden osalta Nyrkki jää odottamaan aluehallintoviraston linjauksia.

Nyrkin suositukset

 1. Yksityistilaisuudet

Nopeasti heikentyneen koronatilanteen vuoksi yksityistilaisuuksia suositellaan siirtämään myöhempään ajankohtaan. Mikäli tämä ei ole mahdollista (esimerkiksi hautajaisten kohdalla), tulee tilaisuus järjestää mahdollisimman pienimuotoisesti terveysturvallisista käytäntöjä noudattaen: hyvästä käsihygieniasta, kasvomaskien käytöstä ja turvaetäisyyksistä huolehtimalla. Yksityistilaisuuksiin tulee osallistua vain täysin oireettomana. Tilaisuuksiin osallistumisen tarpeellisuudessa kannattaa käyttää tarkkaa harkintaa.

Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista on hyvä porrastaa. Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista on hyvä pitää vieraskirjaa.

Nyrkki suosittelee, että myös avoimissa ulkotiloissa kokoonnuttaessa osallistujamäärä pidettäisiin mahdollisimman pienenä, enintään 20 henkilössä. Terveysturvallisia käytäntöjä, kuten turvavälejä ja yskimishygieniaa tulee noudattaa. Suositus koskee esimerkiksi aluevaalien vaalikampanjointia.

 1. Harrastus- ja kilpailutoiminnassa noudatettavat ohjeet

Tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi kaikkea aikuisten ryhmäliikuntaa, ottelu- ja kilpailutoimintaa sekä muuta ryhmäharrastustoimintaa suositellaan tauotettavaksi 31.1.2022 saakka. Mahdollisuuksien mukaan toimintaa (esimerkiksi kansalaisopistojen ryhmiä) voidaan toteuttaa etäyhteyksien kautta.

Myös lasten ja nuorten ryhmä- ja kerhomuotoista harrastustoimintaa suositellaan tauotettavaksi 31.1.2022 saakka.

 1. Etätyösuositus

Etätyösuositus on voimassa alueella 31.1.2022 saakka.

Työnantajia suositellaan hyödyntämään työpaikoilla ns. hybridimallia, eli sitä että osa työstä tehtäisiin mahdollisuuksien mukaan etänä vuorotellen ja porrastaen. Työnantaja vastaa työpaikalla koronaturvallisuuden toteutumisesta ja työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä.

 1. Vierailut ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

Erikoissairaanhoidossa vierailuja rajoitetaan siten, että vierailut on sallittu ainoastaan erityistilanteissa, kuten vakavasti sairaiden tai saattohoitoa saavien potilaiden luona.

 1. Suositukset kouluun ja oppilaitoksiin

Kouluissa ja oppilaitoksissa suositellaan jatkettavaksi terveysturvallisia käytänteitä, kuten hyvästä käsihygieniasta ja ilmanvaihdosta huolehtimista sekä maskien käyttöä Nyrkin suosituksen mukaisesti. Opetusryhmien sekoittumista tulee välttää. Vähäisissäkin oireissa tulee jäädä kotiin.

Nyrkki toteaa, että toistaiseksi sosiaali- ja terveysministeriö ei ole antanut ohjauskirjettä julkisuudessa esitettyä koululaisten testaamista koskien. Nyrkki jää odottamaan mahdollista ohjeistusta asiassa.

 1. Matkustus

Kaikkea matkustamista sekä kotimaassa että ulkomaille on syytä välttää.

 1. Maskisuositus

Alueen nopeasti heikentyvän koronatilanteen vuoksi suositellaan laajaa maskin käyttöä kaikille 5. luokkalaisille ja sitä vanhemmille:

 • Aina joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit.
 • Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa, mukaan lukien koulut ja oppilaitokset.
 • Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä.
 • Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi julkisissa sisätiloissa, kuten kaupoissa, kirjastoissa ja teattereissa sekä julkisissa tiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toistaiseksi voimassa yleinen maskisuositus kaikissa tiloissa sekä vierailtaessa että työskennellessä.

 

(Siirry tästä Nyrkin tiedotteeseen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sivuille).

Jaa

Lue myös

Hyvinvointialue aloittaa vuodenvaihteessa – Kuntayhtymä Kaksineuvoisen verkkosivut poistuvat keväällä

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Vuodenvaihteessa avataan myös uusi hyvinvointialueen yhteinen verkkosivusto osoitteessa www.hyvaep.fi. Jatkossa kaikki Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita koskevat tiedot löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen verkkosivut tulevat poistumaan kevään 2023 aikana.

Lue lisää

Hyvinvointialueen tiedotuslehti jaetaan joka kotiin viikolla 46

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on tuottanut alueensa asukkaille suunnatun HYVÄEP-tiedotuslehden. Lehti jaetaan jokaiseen eteläpohjalaiseen kotitalouteen viikolla 46. Kyseessä on julkinen tiedote, joten lehti tulee perille, vaikka postilaatikossa tai -luukussa olisi mainoskieltotarra. 24-sivuinen, aikakauslehtityyppinen tiedotuslehti esittelee hyvinvointialueen palveluita

Lue lisää