Sote-asiakasmaksuihin muutoksia heinäkuun alusta lähtien

Lakiuudistus lisää maksuttomien terveyspalvelujen määrää.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin on tulossa muutoksia 1.7.2021 alkaen. Voimaan tulevalla lain osittaisuudistuksella laajennetaan terveyspalvelujen maksuttomuutta.

 

Asiakkaan kannalta keskeisimmät seikat Kuntayhtymä Kaksineuvoisen terveyspalveluissa:

  • Terveydenhuollon hoitajavastaanotot ovat jatkossa maksuttomia kaikenikäisille. (kesäkuun loppuun asti hoitajavastaanottojen asiakasmaksu yli 18-vuotiailta on 11,40 €/käynti)

Hoitajavastaanottojen maksuttomuus koskee vastaanottoja, joissa pääasiallinen vastuu hoidosta on hoitajalla. Jos asiakkaan käynnin hoitovastuu siirtyy hoitajalta lääkärille, palvelusta peritään 18 vuotta täyttäneeltä lääkärivastaanoton maksu (20,60 €/käynti), kuten tähänkin saakka.

Alle 18-vuotiaille käynnit terveyskeskuslääkärin vastaanotolla ovat maksuttomia kuten aiemminkin.

  • 18 vuotta täyttäneiltä peritään maksu fysioterapiasta, neurologisesta kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, toimintaterapiasta sekä puheterapiasta, myös niissä tapauksissa, kun palvelu toteutetaan etäyhteyksin. (11,40 €/hoitokerta). Kuntoneuvolakäynnit ja ryhmäkäynnit ovat ilmaisia.

Alle 18-vuotiaille nämä palvelut ovat maksuttomia.

 

  • Käyttämättä jääneestä, peruuttamattomasta ajanvarauksesta peritään nk. sakkomaksu (50,80 €) jatkossa vain yli 18-vuotialta (kesäkuun loppuun asti sakkomaksu voidaan periä myös alaikäiselle varatusta, käyttämättä jääneestä ja peruuttamattomasta ajanvarauksesta).

 

Lakimuutoksen myötä sakkomaksu voidaan periä myös, vaikka itse palvelu olisi maksuton (esimerkiksi ajanvaraus äitiysneuvolaan tai hoitajavastaanotolle, 18 vuotta täyttäneeltä myös ajanvaraus opiskeluterveydenhuoltoon).

 

Muutoksia maksukattoon vuoden 2022 alusta lähtien

Kunnallisen terveydenhuollon kalenterivuosittaisen asiakasmaksukaton määrä pysyy ennallaan (valtakunnallinen maksukatto on tällä hetkellä 683 euroa vuodessa), mutta siihen lasketaan jatkossa mukaan aiempaa enemmän palveluja.

Maksukaton muutokset tulevat voimaan 1.1.2022.

Maksukaton piiriin kuuluvat jatkossa myös suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut sekä tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon asiakasmaksut. Maksukaton piiriin tulee jatkossa myös aiempaa laajemmin erilaisia terapioita. Tähän saakka maksukattoa ovat kerryttäneet ainoastaan fysioterapian asiakasmaksut.

 

Asiakkaan kannalta keskeisimmät seikat Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ikäihmisten palveluissa ja sosiaalipalveluissa:

Uudistuksen myötä kotihoidon ja pitkäaikaishoidon maksut yhtenäistyvät koko maassa.  Jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun (esim. kotihoito) ja tavallisen palveluasumisen asiakasmaksut määräytyvät jatkossa asiakkaan palvelupäätökseen kirjatun tuntimäärän, asiakkaan maksukyvyn sekä perhekoon mukaan. Tukipalveluista, kuten ateriapalvelusta ja turvapalvelusta laskutetaan jatkossakin erikseen palvelujen käytön mukaan.

Pitkäaikaishoidon (esim. tehostettu palveluasuminen) sekä ikäihmisten perhehoidon asiakasmaksut muuttuvat siten, että maksu on jatkossa 85 % asiakkaan nettotuloista. Jos pariskunnan suurempituloinen on asukkaana, maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu on enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista.

Lakimuutoksen myötä maksun määrityksessä huomioidaan aiempaa enemmän erilaisia vähennyksiä, kuten esimerkiksi mahdollisen edunvalvojan palkkio sekä tehostetussa palveluasumisessa lääkekustannukset ja todelliset asumiskustannukset ennen asumispalveluun siirtymistä. Tehostetussa palveluasumisessa ateriat sisältyvät hoitomaksuun. Hoitomaksun lisäksi laskutetaan asumiskustannukset, kuten tähänkin asti.

Lisäksi laissa säädetään asiakkaalle jätettävästä vähimmäiskäyttövarasta 1.7.2021 alkaen: Tehostetussa palvelusasumisessa ja pitkäaikaisessa sosiaalihuoltolain mukaisessa perhehoidossa käyttövara on vähintään 164 euroa kuukaudessa. Mielenterveyskuntoutujien tehostetussa palveluasumisessa käyttövara on vähintään 180 euroa kuukaudessa.

Lakimuutoksen vaikutukset näkyvät kotihoidon ja asumispalvelujen asiakkailla hyvin yksilöllisesti. Ympärivuorokautisen hoivan osalta maksut pysyvät lähellä nykytasoa.

Asiakasmaksulain muutos ei koske lastensuojelulain perusteella perittäviä korvauksia eikä vammaispalvelujen maksuja. Asumispalveluiden ylläpitomaksu säilyy.

Lisätietoa lakimuutosten vaikutuksista ikäihmisten palvelujen asiakasmaksuihin

Kuten tähänkin asti, kuntalainen voi hakea vähävaraisuuteen perustuen joko muutosta terveydenhuollon maksujen määrään tai maksujen perimättä jättämistä.

Myöskään sosiaalihuollon asiakasmaksut eivät saa aiheuttaa toimeentulotuen tarvetta, vaan asiakasmaksua on alennettava harkinnanvaraisesti, jos asiakkaan toimeentulo vaarantuu.

 

Jaa

Lue myös

Hyvinvointialue aloittaa vuodenvaihteessa – Kuntayhtymä Kaksineuvoisen verkkosivut poistuvat keväällä

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Vuodenvaihteessa avataan myös uusi hyvinvointialueen yhteinen verkkosivusto osoitteessa www.hyvaep.fi. Jatkossa kaikki Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita koskevat tiedot löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen verkkosivut tulevat poistumaan kevään 2023 aikana.

Lue lisää

Hyvinvointialueen tiedotuslehti jaetaan joka kotiin viikolla 46

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on tuottanut alueensa asukkaille suunnatun HYVÄEP-tiedotuslehden. Lehti jaetaan jokaiseen eteläpohjalaiseen kotitalouteen viikolla 46. Kyseessä on julkinen tiedote, joten lehti tulee perille, vaikka postilaatikossa tai -luukussa olisi mainoskieltotarra. 24-sivuinen, aikakauslehtityyppinen tiedotuslehti esittelee hyvinvointialueen palveluita

Lue lisää