Sote-asiakasmaksuihin muutoksia heinäkuun alusta lähtien

Lakiuudistus lisää maksuttomien terveyspalvelujen määrää.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin on tulossa muutoksia 1.7.2021 alkaen. Voimaan tulevalla lain osittaisuudistuksella laajennetaan terveyspalvelujen maksuttomuutta.

 

Asiakkaan kannalta keskeisimmät seikat Kuntayhtymä Kaksineuvoisen terveyspalveluissa:

  • Terveydenhuollon hoitajavastaanotot ovat jatkossa maksuttomia kaikenikäisille. (kesäkuun loppuun asti hoitajavastaanottojen asiakasmaksu yli 18-vuotiailta on 11,40 €/käynti)

Hoitajavastaanottojen maksuttomuus koskee vastaanottoja, joissa pääasiallinen vastuu hoidosta on hoitajalla. Jos asiakkaan käynnin hoitovastuu siirtyy hoitajalta lääkärille, palvelusta peritään 18 vuotta täyttäneeltä lääkärivastaanoton maksu (20,60 €/käynti), kuten tähänkin saakka.

Alle 18-vuotiaille käynnit terveyskeskuslääkärin vastaanotolla ovat maksuttomia kuten aiemminkin.

  • 18 vuotta täyttäneiltä peritään maksu fysioterapiasta, neurologisesta kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, toimintaterapiasta sekä puheterapiasta, myös niissä tapauksissa, kun palvelu toteutetaan etäyhteyksin. (11,40 €/hoitokerta). Kuntoneuvolakäynnit ja ryhmäkäynnit ovat ilmaisia.

Alle 18-vuotiaille nämä palvelut ovat maksuttomia.

 

  • Käyttämättä jääneestä, peruuttamattomasta ajanvarauksesta peritään nk. sakkomaksu (50,80 €) jatkossa vain yli 18-vuotialta (kesäkuun loppuun asti sakkomaksu voidaan periä myös alaikäiselle varatusta, käyttämättä jääneestä ja peruuttamattomasta ajanvarauksesta).

 

Lakimuutoksen myötä sakkomaksu voidaan periä myös, vaikka itse palvelu olisi maksuton (esimerkiksi ajanvaraus äitiysneuvolaan tai hoitajavastaanotolle, 18 vuotta täyttäneeltä myös ajanvaraus opiskeluterveydenhuoltoon).

 

Muutoksia maksukattoon vuoden 2022 alusta lähtien

Kunnallisen terveydenhuollon kalenterivuosittaisen asiakasmaksukaton määrä pysyy ennallaan (valtakunnallinen maksukatto on tällä hetkellä 683 euroa vuodessa), mutta siihen lasketaan jatkossa mukaan aiempaa enemmän palveluja.

Maksukaton muutokset tulevat voimaan 1.1.2022.

Maksukaton piiriin kuuluvat jatkossa myös suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut sekä tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon asiakasmaksut. Maksukaton piiriin tulee jatkossa myös aiempaa laajemmin erilaisia terapioita. Tähän saakka maksukattoa ovat kerryttäneet ainoastaan fysioterapian asiakasmaksut.

 

Asiakkaan kannalta keskeisimmät seikat Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ikäihmisten palveluissa ja sosiaalipalveluissa:

Uudistuksen myötä kotihoidon ja pitkäaikaishoidon maksut yhtenäistyvät koko maassa.  Jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun (esim. kotihoito) ja tavallisen palveluasumisen asiakasmaksut määräytyvät jatkossa asiakkaan palvelupäätökseen kirjatun tuntimäärän, asiakkaan maksukyvyn sekä perhekoon mukaan. Tukipalveluista, kuten ateriapalvelusta ja turvapalvelusta laskutetaan jatkossakin erikseen palvelujen käytön mukaan.

Pitkäaikaishoidon (esim. tehostettu palveluasuminen) sekä ikäihmisten perhehoidon asiakasmaksut muuttuvat siten, että maksu on jatkossa 85 % asiakkaan nettotuloista. Jos pariskunnan suurempituloinen on asukkaana, maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu on enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista.

Lakimuutoksen myötä maksun määrityksessä huomioidaan aiempaa enemmän erilaisia vähennyksiä, kuten esimerkiksi mahdollisen edunvalvojan palkkio sekä tehostetussa palveluasumisessa lääkekustannukset ja todelliset asumiskustannukset ennen asumispalveluun siirtymistä. Tehostetussa palveluasumisessa ateriat sisältyvät hoitomaksuun. Hoitomaksun lisäksi laskutetaan asumiskustannukset, kuten tähänkin asti.

Lisäksi laissa säädetään asiakkaalle jätettävästä vähimmäiskäyttövarasta 1.7.2021 alkaen: Tehostetussa palvelusasumisessa ja pitkäaikaisessa sosiaalihuoltolain mukaisessa perhehoidossa käyttövara on vähintään 164 euroa kuukaudessa. Mielenterveyskuntoutujien tehostetussa palveluasumisessa käyttövara on vähintään 180 euroa kuukaudessa.

Lakimuutoksen vaikutukset näkyvät kotihoidon ja asumispalvelujen asiakkailla hyvin yksilöllisesti. Ympärivuorokautisen hoivan osalta maksut pysyvät lähellä nykytasoa.

Asiakasmaksulain muutos ei koske lastensuojelulain perusteella perittäviä korvauksia eikä vammaispalvelujen maksuja. Asumispalveluiden ylläpitomaksu säilyy.

Lisätietoa lakimuutosten vaikutuksista ikäihmisten palvelujen asiakasmaksuihin

Kuten tähänkin asti, kuntalainen voi hakea vähävaraisuuteen perustuen joko muutosta terveydenhuollon maksujen määrään tai maksujen perimättä jättämistä.

Myöskään sosiaalihuollon asiakasmaksut eivät saa aiheuttaa toimeentulotuen tarvetta, vaan asiakasmaksua on alennettava harkinnanvaraisesti, jos asiakkaan toimeentulo vaarantuu.

 

Jaa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lue myös

Myös ulkopaikkakuntalaisilla mahdollisuus koronarokotteeseen

Koronarokotteita on saatavilla nyt niin hyvin, että alueemme asukkaiden rinnalla voimme tarjota ensimmäisen rokoteannoksen myös niille ulkopaikkakuntalaisille, jotka oleilevat täällä pidempiaikaisesti. Kesän aikana rokotukset toteutetaan Kauhavan hyvinvointikeskuksessa. Rokotusaikoja on hyvin saatavilla heti jo ensi viikolle. Rokotukseen

Lue lisää

10 814 ihmistä saanut jo koronarokotteen ensimmäisen annoksen

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella jo 10 814 ihmistä on saanut koronarokotteen ensimmäisen annoksen! Yli 12-vuotiaiden rokotuskattavuus on tällä hetkellä 67,8 %. Kaksineuvoisessa vapaita aikoja koronarokotukseen on saatavilla sekä viikoille 29 että 30. Ajanvaraukset Hyviksen kautta. 12-15-vuotiaiden

Lue lisää

Malttia koronatodistusten kanssa!

Koronarokotteen saaneen on mahdollista ladata koronatodistus kirjautumalla Omakanta-palveluun. Valitettavasti Etelä-Pohjanmaan alueella kaikille rokotuksen saaneille ei vielä muodostu todistusta Omakantaan. Tämä johtuu alueellamme käytössä olevasta tietojärjestelmästä. Rokotustietoja päivitetään kuitenkin kaiken aikaa. Tällä hetkellä Kaksineuvoisen alueella noin

Lue lisää