ALISA ‒ arvioiva liikkuva sairaala -malli Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa 

Sairaalaosastolle tulee ajoittain uudelleen potilaiksi sellaisia henkilöitä, jotka ovat melko hiljattain sairaalaosastolta kotiutuneet. Tätä kutsutaan pyöröovi-ilmiöksi.

Syynä siihen, että asiakas palaa uudelleen sairaalaan, on usein se, että asiakkaan voinnissa koetaan muutoksia kotiutuksen jälkeen. Toisinaan sairaalaosastolla kuitenkin nähdään, että potilaan vointi on lähes samanlainen kuin aiemmassa kotiutustilanteessa.

Ennen uudelleen osastolle saapumista asiakas on käynyt ensihoidon kuljettamana joko kuntayhtymän omalla kiirevastaanotolla tai Seinäjoen yhteispäivystyksessä. Asiakkaan näkökulmasta nämä päivystykselliset käynnit ovat monesti epätarkoituksenmukaisia: raskaita, altistavat lisäinfektioille ja tuovat harvoin merkittävää hyötyä hoidon näkökulmasta.

Näistä lähtökohdista käsin Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa on otettu 1.4.2021 lähtien käyttöön ALISA-toimintamalli. Nimi ALISA tulee sanoista arvioiva liikkuva sairaala. Näin ensi vaiheessa ALISA on suunnattu hiljattain sairaalaosastolta kotiutuneille asiakkaille, jotka asuvat kotihoidon ryhmäkodeissa, Leporannassa tai Liisankodilla.

ALISA-toiminnassa asiakkaan hoidon tarpeen arviointi tehdään tämän kotona. Tavoitteena on asiakkaan turvallinen ja laadukas hoito yhteistyössä lääkärin, kotisairaalan sairaanhoitajien sekä asumisyksikön henkilökunnan turvin. ALISA-työntekijän käynti on asiakkaalle maksuton.

Vuoden 2021 loppuun saakka ALISA-malli toimii pilottina, ja mukana toiminnassa ovat Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kotihoidon ryhmäkodit (Sointula, Harjulakoti, Helmiranta, Pihlajapirtti sekä Elinantupa) sekä kaksi yksityisen palveluntuottajan tehostetun palveluasumisen yksikköä (Leporanta ja Liisankoti). Pilotointivaiheen aikana arvioidaan mahdollisuuksia hyödyntää ALISA-mallia myös laajemmin kotihoidon asiakkailla.

ALISA-toimintaa toteuttavat kotisairaalan työntekijät. ALISA-hoitajaan voi ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä kuka tahansa ym. asumispalveluyksikössä toimiva, jolla on herännyt huoli asiakkaasta. Pilotissa mukana olevien yksikköjen henkilökuntaa on ohjeistettu yksityiskohtaisesti ALISA-toimintamallista.

Jaa

Lue myös

Hyvinvointialue aloittaa vuodenvaihteessa – Kuntayhtymä Kaksineuvoisen verkkosivut poistuvat keväällä

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Vuodenvaihteessa avataan myös uusi hyvinvointialueen yhteinen verkkosivusto osoitteessa www.hyvaep.fi. Jatkossa kaikki Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita koskevat tiedot löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen verkkosivut tulevat poistumaan kevään 2023 aikana.

Lue lisää

Hyvinvointialueen tiedotuslehti jaetaan joka kotiin viikolla 46

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on tuottanut alueensa asukkaille suunnatun HYVÄEP-tiedotuslehden. Lehti jaetaan jokaiseen eteläpohjalaiseen kotitalouteen viikolla 46. Kyseessä on julkinen tiedote, joten lehti tulee perille, vaikka postilaatikossa tai -luukussa olisi mainoskieltotarra. 24-sivuinen, aikakauslehtityyppinen tiedotuslehti esittelee hyvinvointialueen palveluita

Lue lisää